Arti Peribahasa Kain lama dicampak buang kain baru pula dicari

Kain lama dicampak buang kain baru pula dicari

Arti Peribahasa:

“Menceraikan isteri karena sudah jemu, kemudian beristeri lain pula; buang kawan lama cari kawan baru”

Hits: 1214