Arti Peribahasa Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani.

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani.

Arti Peribahasa :

Didepan menjadi contoh, ditengah membimbing, dibelakang mendukung

Hits: 1023


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *