Arti Peribahasa Gedang kayu gedang dahannya

Gedang kayu gedang dahannya

Arti Peribahasa :

Banyak penghasilan maka banyak pula pengeluarannya

Hits: 979