Arti Peribahasa Dekat dapat ditunjal jauh dapat ditunjuk

Dekat dapat ditunjal jauh dapat ditunjuk

Arti Peribahasa :

“Perkataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya”

Hits: 1625