Arti Peribahasa Berjalan peliharakan kaki berkata peliharakan lidah

Berjalan peliharakan kaki berkata peliharakan lidah

Arti Peribahasa :

“Setiap hendak melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu berhati-hati”

Hits: 6937


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *