Arti Peribahasa Ala lan becik iku gandhengane, kabeh kuwi saka karsaning Pangeran.

Ala lan becik iku gandhengane, kabeh kuwi saka karsaning Pangeran.

Arti Peribahasa:

Buruk dan baik itu saling berkaitan, semua itu atas kehendak Tuhan.

Hits: 3425


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *