Arti Peribahasa Ajining diri dumunung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana.

Ajining diri dumunung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana.

Arti Peribahasa :

Nilai diri terletak di mulut, nilai fisik terletak pada pakaian

Hits: 104577


2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.