Arti Peribahasa Air dicencang tiada putus

Air dicencang tiada putus

Arti Peribahasa :

Hubungan persaudaraan antar manusia tidak dapat dipisahkan oleh suatu perselisihan

Hits: 18665


Add a Comment

Your email address will not be published.