Arti Peribahasa Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat

Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat

Arti Peribahasa:

“Segala pekerjaan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan tuntunan syariat agama kita, atau jangan bertentangan satu dengan yang lain.”

Hits: 561


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *