Arane Wilangan / Ongko Ing Boso Kawi

Arane Wilangan / Ongko Ing Boso Kawi :

1 = eka
2 = dwi
3 = tri
4 = catur
5 = panca
6 = sad
7 = sapta
8 = hastha
9 = nawa
10 = dasa
100 = satus
1.000 = sastra
10.000 = saleksa
100.000 = sakethi
1.000.000 = sayuta

 

Hits: 1247