Arane Slametan (Upacara) Ing Boso Jawa

Arane Slametan (Upacara) Ing Boso Jawa :

1 Bersih desa Slametan ngresiki desa
2 Berjanje Maca puji-pujian ngenani riwayate Nabi Muhammad SAW
3 Boyongan Naglih omah
4 Brokohan Slametan tumrap bayi kang mintas lahir
5 Kirab Metu bareng arak-arakan
6 Mantu Duwe gawe ngomah-ngomahke anak
7 Megengan Wiwitane sasi pasa
8 Mitoni Slametan nalikane Meteng pitung sasi
9 Mule Slametan ndongaake keluarga sing wis seda
10 Muludan Slametan ing dina wiyose Nabi Muhammad SAW
11 Ngirim Ngopeni kuburane keluarga
12 Nyadran Ndongaake wong sing wis seda ana ing makam
13 Nyekar Ngopeni kuburan lan Ndongakake keluarga sing wis seda
14 Nyelapani Slametan Nalika bayi umur selapan ( 35 dina )
15 Nyepasari Slametan nalika bayi umur sepasar ( 5 dina )
16 Puputan Slametan nalika pusere bayi wis pedhot
17 Sedhekah bumi Bersih desa
18 Slawatan Dedonga marang Gusti Allah SWT kagem Nabi Muhammad SAW lan kaluwarganipun serta para mitanipun
19 Tahlilan Maca puji-pujian marang Gusti Allah SWT biasane sakwise kesripahan ( Kepaten )
20 Tetakan Sunatan
21 Tedhak siten Slametan nalika bocah cilik wiwit diudhunake ing lemah
22 Tingkeban Mitoni, Slametan nalika meteng pitung sasi
23 Udhun-udhunan Slametan ngarepake riyaya ( Lebaran )
24 Unggah-unggahan Slametan ngarepake pasa
25 Wiwit Slametan ngarepake methik pari
Hits: 1016