Arane Pala Ing Boso Jowo

Arane Pala Ing Boso Jowo  :

Pala Gumantung

Yoiku : Woh-wohan sing gumandhul ana wit lan umure nganti puluhan taun. Contone : Pelem, nangka, duren,dhondong lan sapanunggalane.

Pala Kependhem

Yoiku : Woh-wohan kang wohe kependhem ing bumi.  Contone : uwi, gadhung, tales.

Pala kirna / pala kitri

Yoiku : Woh-wohan kang gumatung ing wit umure cendhak/ora suwe, ing pekarangan. Contone : Gedhang,lombok, tomat, terong.

Palawija

Yoiku : Tanduran ana sawah liyane pari, nandure ora dielebi banyu, kang diceblokake/diwur-wurakebisa uga ing tegalan. Contone : Jagung, kedhele, kacang brol, kacang ijo, wijen, telo.

Pala kesimpar

Woh-wohan kang wite mrambat ana lemah lan lumrahe wohe gumlethak ing lemah. Contone : Semangka, timun, waluh, krai, melon.

Hits: 969