Arane Kembang Ing Boso Jowo

Arane kembang ing boso jowo :

1 Kembang aren Arane Dangu
2 Kembang blimbing Arane Maya
3 Kembang blutru Arane Montro
4 Kembang cengkeh Arane Polong
5 Kembang cubung Arane Torong
6 Kembang dhadhap Arane Celung
7 Kembang duren Arane Dlongop
8 Kembang ganyong Arane Puspanyindra
9 Kembang garut Arane Gremeng
10 Kembang gedhang Arane tuntut (ontong)
11 Kembang gembili Arane Seneng
12 Kembang gori Arane Angkup
13 Kembang jagung Arane sinuwun (jeprak)
14 Kembang jambe Arane Mayang
15 Kembang jarak Arane Juwis
16 Kembang jengkol Arane Kecuwis
17 Kembang kacang Arane besengut (bundhel)
18 Kembang kanthil Arane Gadhing
19 Kembang kapas Arane Kadi
20 Kembang kara Arane Kepek
21 Kembang kecipir Arane Cethethet
22 Kembang kelor Arane Limaran
23 Kembang kemlandhingan Arane Jedhihig
24 Kembang kencur Arane Sedhet
25 Kembang kimpul Arane Pancal
26 Kembang kluwih Arane Onthel
27 Kembang kopi Arane Blanggreng
28 Kembang krokot Arane Naknik
29 Kembang krambil Arane Manggar
30 Kembang lamtara Arane Jedhidhing
31 Kembang Lombok Arane Menik
32 Kembang mlinjo Arane uceng (kroto)
33 Kembang nangka Arane Babal
34 Kembang nipah Arane Dongong
35 Kembang pandhan Arane Pudhak
36 Kembang pace Arane Nyreweteh
37 Kembang pete Arane Pendul
38 Kembang pohung Arane Ingklik
39 Kembang Pring Arane Krosak
40 Kembang randhu Arane Karuk
41 Kembang salak Arane Ketheker
42 Kembang so Arane blossom Uceng (Kroto)
43 Kembang suruh Arane Drenges
44 Kembang tales Arane Pancal
45 Kembang tebu Arane Gleges
46 Kembang tela Arane Ingklik
47 Kembang timun Arane Montro
48 Kembang widara putih Arane Rejasa
Hits: 1115